Mykologiska Publikationer nr 10 – Sandtallskogens marksvampar – Fältguide till de torra tallskogarnas fantastiska funga. Går att beställa
via nedanstående länk.

https://www.svampar.se/produkt/helena-bjornstrom-och-petra-wikstrom-sandtallskogens-marksvampar-2023/