Svampkurser, plockarutbildning & diplomering

Svamp är en resurs och den vildväxande svampen kan plockas lika som bär. Allemansrätten är inte bara en rättighet utan också en skyldighet att veta hur man beter sig i skog och mark. Man respekterar naturen lämnar inget efter sig. Vad gäller svamp är artkunskapen viktigt eftersom det finns svamp som inte skall ätas. Därför är kunskap viktig.

Utbildningens mål är att du kan bli diplomerad plockare och få ett plockarkort som garanterar dina kunskaper i:

 • Svampplockning
 • Hantering
 • Kvalitetsfrågor
 • Artkunskap

Kontakta oss!

E-post ullalogdea@hotmail.com
Telefon 070-281 88 10

Svamp i Norr plockarutbildning 20 timmar

Vi arrangerar i egen regi utbildning och diplomering. I utbildningen ingår idag 12 arter:

 1. Kantarell
 2. Trattkantarell
 3. Blek taggsvamp
 4. Rimskivling
 5. Tegelsopp
 6. Karljohan
 7. Sandsopp
 8. Fårticka
 9. Goliatmusseron
 10. Rödgul Trumpetsvamp
 11. Svart Trumpetsvamp
 12. Fläckantarell

Kursens längd
20 timmar oftast koncentrerat under några dagar

Kursavgift inkl diplomering
2500 kr, inkl moms

Välkommen med din intresseanmälan!

E-post ullalogdea@hotmail.com
Telefon 070-281 88 10

Kursplan – Plockarutbildning 20 timmar

Kursplanen är framtagen av svampkonsulenter i Svamp i Norr. Studiematerialet Plocka svamp Del 1 och 2 av Pelle Holmberg, Hans Marklund och Siw Muskos har inspirerat oss.  Nya Svampboken av Pelle Holmberg och Hans Marklund är kurslitteratur.
Diplomeringen är frivillig men är ett minikrav för medlemskap i Svamp I Norr.

30 min

Introduktion och praktisk genomgång
Praktiska frågor; ekonomi, kurslitteratur och schema.Vad är bakgrunden och syftet med denna utbildning?

30 min

Vad är svamp?
Teoretisk genomgång om svampriket, svamparnas levnadssätt och byggnad.

2 tim

Artkunskap
Färskt insamlat material, (alternativt diabilder på de 9 arter som ingår i utbildningen och deras förväxlingssvampar. Teoretisk genomgång av olika karaktärsegenskaper, växtplats etc.

1 tim

Plockarkunskap
Utrustning, Teoretisk genomgång av kart‐ och terrängkännedom. Skillnaden mellan kommersiell svampplockning och husbehovsplockning.
Marknadssituation. Ekonomiska villkor för kommersiell plockning samt föreskrifter och regler som gäller vid saluföring av svamp.

1 tim

Tillvaratagande av svamp
Svamparnas näringsinnehåll, tillagning och olika konserveringsmetoder (torkning, förkokning, avkokning och styckinfrysning). Hanteringen av svamp från skog till inköp. Svamp är en ömtålig färskvara! Förbehandling skall ske inom ett dygn.

1 tim

Risker med svamp
Allmänt om giftsvampar (färskt material alternativt diabilder) och orsaker till svampförgiftningar.

Praktisk tillämpning av plockarkunskap. Grovrensning på plats. Sortering efter arter.

4 tim

Svampexkursion och praktiska tillämpningar.
Inriktning på 4‐6 matsvampar i hedterräng. Se och lära känna typiska skillnader där så finns i växtsätt och plats (matsvamp och förväxlingssvamp) Studier av artkännetecken.

4 tim

Svampexkursion och praktiska tillämpningar.
Inriktning på 4‐6 satsvampar i blandskogsterräng.

Diplomering

2 tim

Artprov och teoretiskt prov, avslutning.