Det här är vi

Svamp I Norr plockar svamp och vildväxande i hela Norrland. För oss är Norrland det naturliga skafferiet, här är skördetiden mycket kortare än i övriga delar av Sverige men solen som skiner dygnet runt gör att smakerna i det som växer vilt utvecklas till max.

Vi plockar inte vid trafikerade vägar och undviker att plocka i otjänlig väderlek. Som medlem kan man bo i länen Västernorrland, Västerbotten eller Norrbotten.

Idag bor vi spridda över hela Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten län:

 • Bastuträsk och Braxträsk i Norsjö kommun
 • Aspeå i Nordmalings kommun
 • Boviken, Staa’n, Renström och Älgträsk i Skellefteå kommun
 • Mickelsträsk och Umeå stad i Umeå kommun
 • Avanäs Västra i Vindeln kommun
 • Håknäs i Nordmalings kommun
 • Björna i Ö-viks kommun
 • Piteå i Piteå kommun

Kerstin Svensson, ordförande
Villagatan 16, 890 50 Björna
073-039 90 24
bjornakerstin@hotmail.se

Britt-Inger Lundmark, kassör
Bastuträsk
070-660 91 13
bi@svampinorr.se

Ulla Olofsson
Lögdeå
070-281 88 10
ullalogdea@hotmail.com

Carola Nordberg
Håknäs
072-537 03 57
cn@nashnet.nu

Annika Cortinovis
Piteå
070-319 14 61
mats_annika@hotmail.com 

Hur det hela startade

Genom EU-projektet ULF (projektägare Hushållningssällskapet), där många av Västerbottens kommuner var engagerade, fanns det möjligheter att i hemkommunerna gå kurser i svampplockning (artkännedom och växtplatser). Kurserna bedrevs genom studieförbunden och utbildare var svampkonsulenter. Genom samarbete med Umeå universitet blev det möjligt att diplomera sig som svampplockare. Denna diplomering borgar som garanti för att svampen är ätlig och håller rätt kvalité. Diplomeringen omfattar följande svampar: kantarell, karljohan, fårticka, trattkantarell, blek taggsvamp, goliatmusseron, sandsopp, tegelsopp och rimskivling.
För varje år ökar intresset för lokalt plockad svamp. I tidningar och på hemsidor på internet kan man följa det ökade intresset. Medvetna satsningar på lokala råvaror har hjälp till att lyfta intresset för svamp och annat vildväxande. Svamp i Norr är ett exempel på en medveten satsning på svamp.
Under tiden som projektet pågick vaknade lusten bland några svampkonsulenter och diplomerade plockare att skapa något varaktigt och inkomstbringande av detta intresse. Genom mindre lokala marknadskontakter och ett flertal diskussioner och framför allt ett brinnande intresse bestämdes det att starta ett företag.

Söndagen den 5 oktober 2003 – bildades vår ekonomisk förening vars syfte var, och fortfarande är:
 • Plocka, köpa och förädla svamp och annat vildväxande.
 • Marknadsföra, sälja och distribuera svamp, svampprodukter och produkter av annat vildväxande.
 • Krav- och Nyckelhålsmärka egna produkter.
 • Arrangera och sälja svamputbildningar.
 • Kompetensutveckla medlemmarna.
 • Arrangera medlemsmöten för information, erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande aktiviteter.
 • Bereda medlemmar arbete i föreningen.
 • Bedriva annan med ovanstående förenlig verksamhet.