• Projekt vildväxande – Norsjö och Malåkommuner. Syftet med detta projekt var att ta fram en kvalitéshandbok över vildväxande örter. Vilka leverantörer som fanns i närområdet. Skulle det vara möjligt att samverka.
  • Framtagit material och utbildat restauranger och livsmedelsbutiker i handhavande av svamp. På uppdrag av Hushållningssällskapet (HS) tog vi fram ett utbildningsmaterial och utförde utbildningar.
  • Utbildare vid svamputbildning vid Umeå Universitet. Deltagit som utbildare i kvalité och företagande vid de svamputbildningar som universitet genomförde under ett antal år.
  • Framtagit Handbok för vildväxande örter tillsammans med Greta Huuva Viddernas hus och Ruth Holmquist tant Ruth. Det övergripande målet var att öka möjligheterna att hållbart utveckla kvalité, samverkansformer och kompetens för aktörer inom värdekedjan för vildväxande bär, örter och svamp.