Många hör plockare hör av sig till oss och vill sälja Stenmurkla.
Vi handlar inte med den.
Är du intresserad av att läsa vad livsmedelsverket skriver så finns en länk här:
Livsmedelsverket om Stenmurklan