Genomförd utbildning och diplomering av plockare, Skellefteå 25 augusti.