Vi deltar i ett tv reportage för Fuji TV. Tillsammans med vår japanske uppköpare Koji Uueda från Kyoto.